נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי החשבון בישראל

מי אנחנו

הדירקטורו"ח הינו מאגר נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון בישראל הפועלת לשילובם של יותר רואי חשבון בדירקטוריונים, והעלאת המודעות לערך המוסף של רו"ח בכל דירקטוריון.  
אנו רואי החשבון, מביאים עימנו ניסיון רב המאפשר לנו להביא לשולחן הדירקטוריון את הנושאים שבתחום מומחיותינו והמצויים בליבת עשיית הדירקטוריון. אנו אלה שיודעים לקרוא ולנתח את הדוחות הכספיים לעומק, להבין את הכוכביות והביאורים בדוחות, לייעץ בנושא המשמעויות התקציביות, ולצלול למעמקי הממשל התאגידי !
בהכירנו בצורך זה של התאגידים בישראל החלטנו בלשכה לקדם באופן מעשי יישום מטרה זו ומתן מענה לצורך זה. לשם כך פעלנו להקמתה של נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון שתכלול מגוון רחב של רו"ח חברי לשכה המעוניינים לשמש כדירקטורים שפרטיהם כלולים במאגר. המאגר מאפשר איתור דירקטורים המופעים בו לפי מאפיינים שיוגדרו על ידי מקבלי ההחלטות בארגונים השונים.

רו"ח רגינה אונגר, יו"ר הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של לשכת רואי חשבון

למה לנו דירקטורו"ח?

כל דירקטוריון צריך רואה חשבון!

מן הידועות היו כי תפקידו של דירקטור בכל חברה הינו מאתגר ביותר וטומן בחובו אחריות רחבה.

פרשות הקשורות לכשלונן של חברות ושל מהלכי הנפקות שפורסמו בשנים האחרונות, בארץ ובחו"ל, מדגישות את הצורך בחיזוק הדירקטוריון ויכולותיו בתחום החשבונאי-פיננסי וחיזוק הממשל תאגידי.

בסביבה הדינאמית בה העולם הכלכלי מתפתח , העסקים הופכים מורכבים יותר וכך גם הסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה ומשום כך קיימת חשיבות מכרעת לכך שבדירקטוריון חברה יכהנו אנשים המתאימים לכהונה בחברה הרלוונטית.

ההתאמה הנדרשת מתייחסת למיומנותם, מומחיותם והבנתם של הדירקטורים את עולם התוכן של החברה בכלל ואת דיווחיה בפרט, ובעיקר דוחותיה הכספיים.

חברות ציבוריות נדרשות לקבוע מהו המספר המינימלי של דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית שיכהנו בדירקטוריון , וזאת מתוך ראיית המחוקק כי קיימת חשיבות לכהונת דירקטורים שמתקיימים בהם תנאי כשירות אלו.

דירקטוריון צריך להיות מגוון בפנים שונות, גיוון דעות, גיוון מיגדרי, גיוון בעולם התוכן ממנו מגיעים הדירקטורים, אך גם צריך לכלול עוגנים, והחשוב שבהם – המיומנות והמומחיות הפיננסית.

בעידן תקני הדיווח הכספי הבינלאומי (IFRS) מוטלת על הדירקטורים משנה זהירות שכן מדובר בכללים מבוססי שווי הוגן. לשם כך נדרשת מיומנות לבחינת הערכות שווי וסבירות ההנחות שבבסיסן , בחינת כללי חשבונאות מורכבים ובכללם סבירות אומדנים ותחזיות , בחירה בין מספר אפשרויות ביישום כללי חשבונאות , בחינת קיומה של הנחת העסק החי ועוד.

מורכבות זו מחייבת קיומו של " דירקטור"וח – דירקטור שהינו רואה חשבון מנוסה המיטיב להכיר את כללי הדיווח הכספי, את הבקרות הנדרשות לפיקוח על תהליך הכנת הדוחות הכספיים , את היחס המצופה לביקורת הפנימית ואספקטים רבים נוספים מעולמות התוכן החשבונאי-פיננסי.

על דירקטור בעל מומחיות פיננסית לגלות הבנה ויכולת בניתוח דוחות כספיים והבנתם לרבות סוגיות מורכבות בחשבונאות , ניתוח הבקרה הפנימית בחברה , תפקידו של רואה החשבון המבקר ועוד, ולעורר דיון בסוגיות חשבונאיות שהינן בבסיס הדוחות הכספיים.

אין ספק כי גורמים כאמור מסייעים בתפקוד הדירקטוריון אך גם אין חולק על כך שרואה חשבון מיטיב לעמוד בהגדרות כשירות דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, וכי איוש תפקידי דירקטורים  על ידי רואי חשבון יסייעו בטיוב הליך הכנת הדוחות הכספיים. 

מטרת החוק בהבטחת נאותות הדיווח הכספי מושגת אם כן טוב יותר הן בראי המשקיעים מהציבור והרגולטור והן בראי התאגיד המדווח ונושאי המשרה שלו, באמצעות איוש משרות אלו על ידי רואי חשבון.

מקום בו קבע דירקטוריון החברה כי הוא מסתפק בדירקטור אחד בעל מומחיות פיננסית , ייטיב אותו דירקטוריון להעדיף רואה חשבון למשבצת זו ואילו מקום בו נקבע כי מספרם המינימלי של הדירקטוריון בעלי מומחיות פיננסית הינו גדול יותר הרי שעדיף כי אחד מהם יהיה רואה חשבון.

 אז, הבו לנו דירקטורו"ח!

חן שרייבר, רו״ח
נשיא לשכת רואי חשבון בישראל

דבר הנשיא

חברות וחברים יקרים,

אני נרגש וגאה לפנות אליכם לראשונה כנשיא הנבחר של לשכת רואי החשבון – ומודה לכל אחת ואחד מכם על התמיכה והאמון שהענקתם לי.

אלו ימי צמיחה והתחדשות.

עם כינונה של ממשלה חדשה והעברת תקציב המדינה בכנסת, וביתר שאת, על רקע חזרת המשק לפעילות מלאה בתום גלי הקורונה שליוו אותנו בשנתיים האחרונות, גם אנו מביטים קדימה אל עבר המשימות והאתגרים הרבים שלפנינו.

עם רזומה של 90 שנות פעילות, לשכת רואי החשבון היא אחד הגופים הוותיקים, המקצועיים והחשובים בזירה הפיננסית והרגולטורית בישראל. את המטען ההיסטורי המפואר הזה עלינו לשמר ולהוקיר בגאווה גדולה, אבל במקביל, חובתנו לטפח חדשנות טכנולוגית ולייצר מנועי צמיחה לדור הצעיר של רואי החשבון העושה את צעדיו הראשונים בתחום, זאת כחלק מתפיסת עולם מגובשת בדבר התאמת מעמדנו המקצועי למאה ה-21 ולמציאות המשתנה תדיר.

כידוע לכם, המשימה המרכזית והמשמעותית שעומדת מול עיניי היא הגשמת החזון בדבר הפיכת הלשכה לגוף סטטוטורי – חזק יותר, מקצועי יותר וסמכותי יותר. בימים אלה, במקביל לכניסתי לתפקיד, לפגישות ולסיורים רבים שאני מקיים בסניפים ובלשכה, צוות מיוחד בראשותי כבר החל לקדם את הצעת החוק שתכשיר את המהלך ההיסטורי.

במבט מעט רחב יותר, ברצוני לשתף בחלק מהתחושות שמלוות אותי מאז היבחרי לתפקיד, ביחס לאופן בו רואים אותנו, רואי החשבון, מבחוץ.

חוסר היציבות הפוליטי שחווינו בשנתיים האחרונות, לצד המאבק במגפת הקורונה, אילצו את כולנו לחשוב מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות מגוונים לבעיות שלא הכרנו – מקצועית וניהולית גם יחד. לאורך התקופה המורכבת הזו, הלכה והתחדדה בקרב גופים שונים על כל מגוון הקשת התעסוקתית, ההבנה בדבר חשיבותם ונחיצותם של רואי חשבון מקצועיים ואיכותיים.

'רואה החשבון המוחלש', אותה תדמית שאנו נושאים על גבנו שלא בטובתנו שנים רבות, התחלפה לפתע בהערכה רבה, לעתים אף בתחינה נואשת לעזרה. ההבנה שראיית חשבון היא הבסיס להצלחה פיננסית מחד, ומאידך משמשת גם כ-'כיפת ברזל' כלכלית של כל חברה, עסק או יזם.

זוהי שעת כושר שעלינו לנצל – ובכוונתי לרתום את הגופים הרלוונטיים לכך בזירה הציבורית והרגולטורית, מתוך כוונה ברורה לבצר ולמצב את מעמד הלשכה ומעמד רואי החשבון בישראל.

לפני סיום, ברצוני לגעת בקצרה בשני נושאים נוספים בעלי חשיבות אדירה שבכוונתי לקדם במלוא העוצמה.

  1. קידום דור העתיד: מתוך הבנה עמוקה בצורך לחולל רפורמה אמיתית ביחס לרואי החשבון הצעירים ולשילובם בתעשייה, אני שמח שהצלחתי לממש את הבטחתי ולשלב צעירים מוכשרים בוועד המרכזי של הלשכה ובמרחבים וה-וועדים האזוריים בכל הארץ. אני מתחייב שקולם יישמע ושהאג'נדות שחשובות לעידוד ולפיתוח הדור הצעיר יזכו למקום מרכזי. במקביל, נפעל לפתיחת מרכז השמה גדול וחדשני, שילווה את הצעירים היוצאים לדרך עם סיום עבודתם כמתמחים במשרדים.

 

  1. שינוי אסטרטגיה ומעבר להתנהלות נחושה ותקיפה מול רשות המסים: תמו הימים בהם הלשכה הרכינה ראש בפני הנהלת רשות המסים. בין היתר, בכוונתי לפעול להסדרת מערכת היחסים החד צדדית כלפי המייצגים הקטנים, להקמת מוקדים מאוישים בכל רחבי הארץ שיספקו מענה לכל משרד ולא משנה מה גודלו, ולהפחתת העומס על המייצגים.

 

כאמור, אתגרים רבים לפנינו, אך אני משוכנע שבכוחות משולבים ומתוך אמונה בדרכנו המקצועית, נביא את לשכת רואי החשבון לפסגות ולהישגים חדשים.

דלתי פתוחה בפני כל אחת ואחד מכם,

בברכה ובהערכה,

רו"ח חן שרייבר,

נשיא לשכת רואי החשבון

חן שרייבר חתימה רקע שקוף

מוזמנים להכיר כאן בתמונות את חברי הוועדה להקמת נבחרת הדירקטורים של הלשכה ולפגוש בתוך המאגר את החברים הנוספים בנבחרת.

חברי ועדת הנבחרת

למה בחרנו רואה חשבון לדירקטוריון​

דןעמירם

"מחקרים מראים שרואה חשבון בדירקטוריון מעלה את שווי החברה. דירקטור שהוא גם רואה חשבון מביא לשולחן יכולות ייחודיות שמועילה לדירקטוריון בביצוע איכותי של משימותיו, ובכלל זה הוא בעל ערך מוסף לתפקיד המרכזי של דירקטוריון בהתוויית האסטרטגיה והמדיניות של החברה ופיקוח על ההנהלה".

פרופסור דן עמירם
סגן דיקאן הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב
MG_4461CUTLOW

"כמי שמלווה דירקטוריונים במהלך למעלה משני עשורים, אני נתקל בהבדלים משמעותיים באיכות הדיון, בזיהוי נקודות תורפה של הצעות שונות ובתוצרי הישיבה, בין דירקטוריונים בהם מכהנים רואי חשבון בהשוואה לחברות שבהן בעלי המומחיות החשבונאית אינם רואי חשבון"

עו"ד עדי זלצמן
שותף בכיר שיבולת ושות' עו"ד
דודזביידה

"אני רואה חשבון. אין ספק לחלוטין שהתפיסה החשבונאית, יחד עם הבנה עסקית - אין לה אח ורע. נכון שצריך להיות תמהיל טוב בדירקטוריון, אבל האינפוט של מי שיש לו השכלה חשבונאית חשוב מאוד. מקצוע ראיית החשבון תרם לי בצורה משמעותית. הייתי שותף ביקורת בעברי, והיום כמנכ"ל של חברה אני עדיין משתמש בתפיסה שלמדתי אז"

דוד זבידה
מנכ"ל כלכלית ירושלים
מוטי-פםרידמן

"חשוב שגם הדירקטורים יבינו את השפה החשבונאית. כל חברה צריכה מתורגמן, שיסביר להנהלת החברה את המשמעות של הנתונים הכספיים. המתורגמן הזה חייב להיות רואה חשבון"

מוטי פרידמן
יו"ר אלקו
אביבןאסייג

"צודקים הדוברים הקודמים שרואי חשבון אינם היחידים שיודעים לקרוא דוחות כספיים, אבל ברור שהשכלה של רואי החשבון היא ההכשרה הטובה ביותר שיש למי שמעוניין להוביל בעולם העסקי. מדובר בידע שאין שני לו. עם זאת, ברור שבדירקטוריון צריך יותר מ'רק' רואי חשבון. צריך גם אנשים עם ראייה שיווקית, חדשנית ותחומים נוספים"

אבי בן אסייג
מנכ"ל אסם

הצטרפות לנבחרת​

רואי חשבון חברי לשכה? הצטרפו לנבחרת הדירקטורים ללא תשלום והציגו עצמכם בפלטפורמה הדיגיטלית הדירקטורו"ח המחברת בינכם ובין מגוון חברות במשק. לאחר הליך רישום קצר תתבקשו למלא פרטים אודות הכשרתכם, נסיונכם וכן להעלות תמונה, קו"ח, וגם לספר על עצמכם. לאחר תהליך האישור תוכלו להופיע בתוצאות החיפוש במאגר*.

*האמור כפוף לתקנון האתר ותנאי השימוש בו.

עדיין לא חבר לשכה​

הצטרפו אלינו כחברי לשכת רואי החשבון בישראל ותיהנו מבית מקצועי ואישי לכל אורך הדרך המקצועית שלכם!
לשכת רואי החשבון היא הבית המקצועי של כ-15,000 חברים מכל מגזרי המשק. להיות חבר לשכה זה אומר להיות חלק ממשפחה גדולה, ליהנות מכל ההטבות, להבין שדואגים לך ולמשפחתך מתחילת דרכך המקצועית וכן בתקופת הפנסיה.
באילו דרכים אנו פועלים למענכם? ייצוג חברי הלשכה מול הרשויות והרגולטורים, מתן מענה וסיוע מקצועי בנושאים שונים כולל מס הכנסה ומע"מ, כנסים, ערבי עיון, השתלמויות וסופי שבוע מקצועיים, מועדון צרכנות ייחודי לרואי חשבון בנפיט הכולל הטבות צרכניות, וכן שיתופי פעולה להטבות פיננסיות ופנסיוניות, ביטוח מקצועי, הטבות לסטודנטים ומתמחים ועוד.

מחפשים דירקטורו"ח?

מחפשים דירקטור/ית מנצח/ת? מחקרים מראים כי רואה חשבון בדירקטוריון מעלה את שווי החברה ואנו מאמינים כי כל חברה צריכה דירקטורו"ח !
רואה חשבון בדירקטוריון משמש חיזוק חיוני לעבודת הדירקטוריון בתהליכי הפיקוח והבקרה הפיננסיים, תוך שימוש בהכשרה שנרכשת בלימודי ראית החשבון. דירקטור בעל הבנה פיננסית וחשבונאית הוא תנאי הכרחי לעבודה תקינה של דירקטוריון, שמירה על האיתנות הפיננסית ואחריות לדוחות ואפקטיביות הבקרות, לחתימה ביד בטוחה על הצהרת הדירקטוריון לדוח הכספי.

במאגר הדיגיטלי שלנו תוכלו לאתר מועמדים לתפקיד הדירקטור ומנגנון החיפוש של האתר יאפשר לכם למצוא את המועמד המתאים לצרכיכם*. 

* האמור כפוף לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו.

 

צור קשר